“Samenwerken aan een duurzame visserij op de Noordzee” 

Het Nederlands visserijbeleid richt zich op verduurzaming van de visserijsector. De visserijsector, de overheid en de Europese Unie (EU) doen allemaal continue onderzoek naar nieuwe visserijtechnieken en aanpassingen aan vistuigen en netwerk.

Voordat nieuwe ontwikkelingen aan vistuigen en netwerk door visserijbedrijven op zee kunnen worden getest en zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet, is het belangrijk het materiaal in een zo realistisch mogelijke omgeving te testen. Bij het innovatiecentrum is het mogelijk om inzicht te krijgen in het gedrag en gebruik van (aanpassingen aan) visnetten en –tuigen en dit zichtbaar te maken. Het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. biedt een unieke testfaciliteit voor het testen van netwerk en vistuigen in een bassin met zandbodem en zout water.  

Go To Top